دکتر آناهیتا قورچیان

متخصص طب سنتی ایرانی

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر اعظم عبدالاحدی

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر الهام بهمنش

دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر الهام قدمی یزدی

دکترای طب سنتی

یزد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر پریسا جعفری

متخصص طب سنتی ایرانی

زنجان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زنجان

دکتر حمید نام آور

متخصص طب سنتی ایرانی

شاهرود

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شاهرود

دکتر حمیداله افراسیابیان

دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر رسول چوپانی زنجانی

پزشک عمومی و دکترای تخصصی طب سنتی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر رضا سلیمانی

دکترای تخصصی طب سنتی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر روشنک مکبری نژاد

دکترای طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر زهره فیض آبادی

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر ژاله علی اصل

دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سپیده کلوری

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

دامغان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin دامغان

دکتر سعید سرداری

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی و پزشک عمومی

زنجان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زنجان

دکتر سید کاظم کاظمینی

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

یزد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر سید مهدی میرغضنفری

دکترای تخصصی فیزیولوژی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سیدحمید کمالی

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سیدعبدالرضا کمانه

متخصص طب سنتی ایرانی

داراب

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin داراب

دکتر سیده آتیه نعیمی

متخصص طب سنتی ایرانی

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر علیرضا عباسیان

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر غلامرضا کرد افشاری

دکترای تخصصی طب سنتی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فاطمه طباطبایی

متخصص طب سنتی ایرانی

بوشهر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بوشهر

دکتر فریبا خدایی فر

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر قدیر محمدی

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر کاظم کاروان مسجدی

دکترای حرفه ای پزشکی - پژوهشگر طب سنتی

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(5.0)

دزفول

 • recommend 100 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin دزفول

دکتر لیلا شیربیگی

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر لیلی حمیدنیا

متخصص طب سنتی و مکمل

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(5.0)

مشهد

 • recommend 100 %
 • comment 3 دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر مامک هاشمی حبیب آبادی

پزشک عمومی و دکترای تخصصی طب سنتی

همدان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin همدان

دکتر مجید امتیازی

دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی

یزد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر مجید سلطانپورغریبدوستی

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر محمد رواقی

متخصص طب سنتی ایرانی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر محمدرضا مسرورچهر

متخصص طب سنتی ایرانی ، زالودرمانی ، حجامت

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر مژگان تن ساز

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مصطفی صالحی

دکترای تخصصی طب سنتی - ایرانی و پزشک عمومی

لاهیجان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin لاهیجان

دکتر ملیحه شفیعی

متخصص طب سنتی ایرانی

قم

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قم

دکتر مهدیس مجتبایی

دکترای تخصصی طب سنتی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مهرزاد مهربانی

متخصص طب سنتی ایرانی

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(5.0)

کرمان

 • recommend 100 %
 • comment 2 دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر ولی اله گرایلی ملک

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر یونس نجفیان رضوی

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی و پزشک عمومی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد