پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان رازی

دکتر برزو رشیدی، متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان یاس

دکتر رضا علمائی متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

خدمات مشاوره ژنتیک پارسه

دکتر احمد ابراهیمی ، مشاوره ژنتیک

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آریانه صدرنبوی

دکترای تخصصی ژنتیک

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر احمد ابراهیمی

ژنتیک مولکولی بالینی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ارسلان وکیلی طالقانی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسماعیل قره پاپاق

متخصص پزشک هسته ای

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر الناز جنابی

متخصص پزشکی هسته ای

بروجرد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بروجرد

دکتر امیررضا خراسانچی

متخصص پزشکی هسته ای

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر بابک شفیعی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سنندج

دکتر پروین مهدی پور

دکترای حرفه ای ژنتیک پزشکی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر پیمان پورداود

دکترای تخصصی (PH.D) ژنتیک پزشکی

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر جاوید مازار اتابکی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر جلال قره سوران

متخصص ژنتیک پزشکی

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر جواد اسماعیلی

متخصص پزشکی هسته ای

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر حسین پورقربانی سلیمان

متخصص پزشکی هسته ای

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر حسین رامندی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حیدر شاملو هروی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر داریوش دانشور فرهود

متخصص ژنتیک مولکولی بالینی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر داود معینیان

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر رضا شیرکوهی

دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک پزشکی با گرایش ژنتیک مولکولی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر رمضان احدی

متخصص پزشکی هستهای

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر سعید رضا غفاری

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سعید مروتی

متخصص ژنتیک

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سمیه قهرمانی

متخصص پزشکی هسته ای

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر سید سعید اکبر پور سکه

متخصص پزشکی هسته ای

بجنورد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بجنورد
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر سید کاظم بیدکی

دکترای تخصصی ژنتیک انسانی مولکولی

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر سیدمهدی کلانتر

دکترای حرفهای سیتوژنتیک

یزد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر سیروس زینلی

دکترای حرفه ای ژنتیک پزشکی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سیما منصوری درخشان

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی و پزشک عمومی

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر شهاب هدا

متخصص پزشکی هسته ای

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اراک

دکتر شهرام دبیری اسکویی

متخصص پزشکی هسته ای

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر شهرام سیف اللهی اصل

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر صادق ولیان بروجنی

دکترای ژنتیک پزشکی

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر علی حسینی برشنه

دکترای تخصصی ژنتیک

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر عیسی نشانداراصلی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر غلامرضا احمدی

متخصص پزشکی هسته ای

زنجان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زنجان

دکتر فرح ناز آقاحسینی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فرزاد عباس پوررادداخلی

متخصص پزشکی هسته ای

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر فرهاد ابراهیمی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فریدون فتوحی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فریدون محبوب

متخصص پزشکی هسته ای

ساری

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری

دکتر قاسم رضیعی فیجانی

متخصص پزشکی هستهای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر کلثوم سعیدی

پزشک متخصص ژنتیک انسانی با گرایش مولکولی

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(1.0)

کرمان

 • recommend 20 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر مجتبی انصاری جعفری

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر محمد افتخاری

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر محمد کریمی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر محمدعلی رفیعی درمیان

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مرتضی بستانی

متخصص پزشکی هسته ای

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر مرتضی قلی رفعت زند

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مسعود وفامنش

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مطهره معتضدیان

متخصص پزشکی هسته ای

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر ملیحه خالقیان

دکترای ژنتیک

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر منصور موحد

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مهتا مظاهری نائینی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی با گرایش ژنتیک مولکولی

یزد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر مهستی عمویی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مهناز کوشا

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ناهید یعقوبی

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر هادی شیرزاد

دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک پزشکی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر هادی ملک

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر همایون مدرسی فر

متخصص پزشکی هسته ای

لنگرود

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin لنگرود

دکتر ولی اله شیرمحمدی

متخصص پزشکی هسته ای

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

مشاوره ژنتیک دکتر کسائی

دکتر مهرداد کسائی

همدان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin همدان