پروفسور جواد زرگوشی

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی

کرمانشاه

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمانشاه

پروفسور نعمت اله عطائی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان و نوجوانان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آذر دانش پژوه

فلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی زنان (اورولوژی زنان)

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر آرش آذری پور

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر آرش اردستانی زاده

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری ادراری (اندویورولوژی)

سمنان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سمنان

دکتر آرش بقایی

متخصص کلیه و مجاری ادراری

فلاورجان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin فلاورجان

دکتر آرش کردی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

قزوین

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قزوین

دکتر آرشا تفرشی حسینی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

رباط کریم

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رباط کریم

دکتر آرمین ایران پوراصلی

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آرمین عالیوند

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر آریا جنابی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگسال)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آرین آرین پور

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آزاده صابر

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر آزاده نصیری پور

فوق تخصص کلیه و کنترل فشار خون بالغین

اسلام شهر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اسلام شهر

دکتر آسیه رئیسی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

گرمسار

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin گرمسار

دکتر آسیه عارف

فوق تخصص کلیه بزرگسالان ( نفرولوژی )

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر آلاله قیصری

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر آنوش آذرفر

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر آنیتا رنجبر

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آیدا رسول زاده

فوق تخصص کلیه و فشار خون

نیشابور

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin نیشابور

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

بابل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بابل

دکتر ابراهیم پیش سرائیان

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

نور

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin نور

دکتر ابراهیم حجازی دینان

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

آمل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin آمل

دکتر ابراهیم رسولیان هروی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ابراهیم شکوهی

کلیه و مجاری ادراری

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر ابراهیم کهنیم

متخصص جراحی کلیه (اورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ابوالفضل اقوامی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر ابوالفضل گل محمدی

فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر ابوالقاسم مصطفی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ابوطالب ابراهیم پور

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر احسان اطرج

جراح و متخصص اورولوژی / فلوشیپ آندرولوژی (ناباروری و ناتوانی جنسی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احسان قانعی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی و ناباروری

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر احسان منصوریان

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر احسان ولوی

فوق تخصص کلیه اطفال

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر احمد اسداله زاده

متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری (ارولوژیست)

قم

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قم

دکتر احمد انشایی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری تناسلی،نازایی و ناتوانی جنسی

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر احمد بیات

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر احمد جواهر فروش زاده

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احمد حاجی بیک

متخصص کلیه و مجاری ادراری

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر احمد خالق نژاد طبری

فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احمد درویشی

کلیه و مجاری ادراری

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر احمد شاه حیدری

فلوشیپ پیوند کلیه

اراک

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اراک

دکتر احمد شجری

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)

یزد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر احمد فیروزان

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(5.0)

تهران

 • recommend 100 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احمد محمدی جزی

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر احمدرضا آبدار

متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی ناباروری و ناتوانی جنسی

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر احمدرضا تافتاچی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احمدرضا رفعتی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری فوق تخصص جراحی اندوسکوپی و لاپاراسکوپی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اردلان اوژند

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری ادراری (اندویورولوژی)

بندرعباس

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بندرعباس

دکتر ارسلان علی رمجی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

بابل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بابل

دکتر اسداله مظلوم زاده میبدی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)

ساوه

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساوه

دکتر اسعد مرادی

فلوشیپ سرطان شناسی دستگاه ادراری وتناسلی (اوروانکولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسما جعفری نیا

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی )

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسماعیل توتونچی

متخصص اورولوژی ( کلیه و مجاری ادراری )

همدان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin همدان

دکتر اسماعیل خزایی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

قائم شهر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قائم شهر

دکتر اسماعیل زمزمی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسال)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسماعیل عظیمی شهرابی

فلوشیپ پیوند کلیه

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسماعیل موسی پور

کلیه و مجاری ادراری

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر اسمعیل اکبرنژاد

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

گنبد کاووس

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin گنبد کاووس

دکتر اصغر علیزاده

متخصص جراحی کلیه و فوق تخصص اندویورولوژی و لاپاروسکپی

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر اصغر فرهادی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

قم

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قم

دکتر اصغر فلاح نژاد

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اصغر قلمکاری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر اعجاز احمد

فلوشیپ پیوند کلیه

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر افسانه مسرت

متخصص جراحی کلیه ومجاری ادراری (اورولوژی)

زاهدان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زاهدان

دکتر افسون امامی نائینی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر افشار زمردی

فلوشیپ پیوند کلیه

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر افشین صفائی اصلی

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر اقلیم نعمتی

فوق تخصص بیماریهای کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اکبر چهراسن

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اکبر نور علیزاده

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر الهام جهان تابی

جراحی کلیه و مجاری ادراری

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر امید پویان

فلوشیپ پیوند کلیه

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امید شاهی

جراح کلیه مجاری ادراری و تناسلی

مهاباد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مهاباد

دکتر امید قاسم خانی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

بهبهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بهبهان

دکتر امید نصیری

فوق تخصص کلیه وفشارخون ;متخصص داخلی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیدرضا ایزدی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر امیر ارباب

فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری (اوروانکولوژی)

قزوین

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قزوین

دکتر امیر افیونی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر امیر ایجادی

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری ادراری (اندویورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیر بیگدلی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیر جامعی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(5.0)

اردبیل

 • recommend 100 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin اردبیل

دکتر امیر جامعی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

اردبیل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اردبیل

دکتر امیر جاوید

- فلوشیپ پیوند کلیه

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر امیر حسین امیر حیدری

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)

یزد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر امیر حسین کاشی

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیر فرخی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر امیر فکور

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر امیر فلاح نژاد

کلیه و مجاری ادراری

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر امیر مدیر

جراح کلیه ناباروری مردان ناتوانی جنسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیر هژبر الساداتی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر امیراحمد نصیری

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی )

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیرپرویز کسایی

فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی - (اندویورولوژیست)

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر امیرحسن انسان نژاد

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر امیرحسین بشاش

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر امیرحسین غنی زاده

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر امیرحسین میلادی پور

فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشارخون

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیررضا الهیان

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری (اورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیررضا عابدی

فلوشیپ جراحی درونبین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیررضا فتوت

متخصص کلیه و مجاری ادراری

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان