پروفسور محمد صادق فاضلی

فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال )

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آرزو جودکی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

ایلام

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ایلام

دکتر آرش حیدرنژاد

بورد فوق تخصصی گوارش و کبد ، بورد تخصصی بیماری های داخلی

آمل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin آمل

دکتر آرش کاظمی ویسری

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

یاسوج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یاسوج

دکتر آرش میر اولیایی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آزیتا گنجی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر آناهیتا صادقی مرشت

فوق تخصص گوارش و کبد

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اباذر پارسی

فوق تخصص گوارش و کبد و اندوسکوپی

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر ابوالفضل ایرانی خواه

فوق تخصص گوارش کودکان

قم

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قم

دکتر ابوالقاسم مغازه

متخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احد اشراقیان

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر احسان اکبری

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(5.0)

مشهد

 • recommend 100 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر احسان زارع

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

شهرکرد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شهرکرد

دکتر احمد حرمتی

فوق تخصص گوارش، کبد و مجاری صفراوی آندوسکوپی، کولونوسکوپی

قم

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قم

دکتر احمد خنچه

فوق تخصص گوارش و کبد (بزرگسالان)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احمد روستائی حسین آبادی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

ملایر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ملایر

دکتر احمد شفیعی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احمد شواخی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر احمد صادقی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسکندر حاجیانی

گوارش ، کبد و آندوسکوپی

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر اسمعیل شمس افضلی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اشرف کرباسی راوری

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اصغر خسروی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

خرم آباد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خرم آباد

دکتر اصغر خوشنود

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

یزد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر افسانه شریفیان

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر افشین تقی خانی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر افشین شفقی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

بندر انزلی

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بندر انزلی

دکتر افشین شهبازی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر افشین هوشیار

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر اکبر ارجمندپور

فوق تخصص گوارش و کبد

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر اکرم پورشمس آبادی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر النا لک

فوق تخصص گوارش و کبد

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر الهام طلاچیان

فوق تخصص گوارش کودکان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر الهام مختاری امیرمجدی

فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر امراله ابراهیمی

فوق تخصص گوارش و کبد ، آندوسکوپی

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر امید بیگلریان

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

هشتگرد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin هشتگرد

دکتر امید شادکام

متخصص داخلی ، فوق تخصص گوارش و کبد

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر امید قنائی

فوق تخصص گوارش و کبد و مجاری صفراوی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر امیر احمد مستغنی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر امیر صادقی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیر طاهری

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیر مجلسی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

همدان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin همدان

دکتر امیرحسین حسینی

فوق تخصص گوارش ، کبد و اندوسکوپی کودکان و نوجوانان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیرسعید صادقی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

سقز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سقز

دکتر امیرعباس حردانی

گوارش ، کبد و آندوسکوپی

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر امیرعباس حسن زاده

فوق تخصص گوارش و کبد

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر امیرهوشنگ محمدعلی زاده

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امین شفارودی

فوق تخصص گوارش. کبد و مجاری صفراوی

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر ایرج شهرامیان

فوق تخصص گوارش کودکان

زابل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زابل

دکتر ایرج ملکی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

ساری

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری

دکتر ایمان صوفی افشار

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(1.0)

لاهیجان

 • recommend 20 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin لاهیجان

دکتر ایوب غفوریان

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بابک تمیزی فر

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر بابک صالحی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بابک نوری نیر

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بهار اله وردی

فوق تخصص گوارش کودکان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بهاره اسفندیارپور

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر بهرام هاشمی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بهروز مخلصی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بهزاد جدیری

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بهفر پاکباز

فوق تخصص گوارش و کبد ، اندوسکوپی و کولونوسکوپی

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر بیتا سپهری

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر بیژن احمدی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر بیژن زرسازکار

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بیژن شهبازخانی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر پانته آ تاجیک

فوق تخصص گوارش کبد تغذیه رشد کودکان و نوجوانان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر پانته آ فارسی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر پدرام عطایی

فوق تخصص گوارش کودکان

سنندج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سنندج

دکتر پرستو آشتی جو

گوارش و کبد کودکان

شهریار

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شهریار

دکتر پروین عباسلو

متخصص کودکان و نوزادان فوق تخصص بیماریهای گوارش کبد و آندوسکپی

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر پریسا رحمانی اهرنجانی

فوق تخصص گوارش کودکان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر پژمان علوی نژاد

گوارش ، کبد و آندوسکوپی

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر پژمان ملاخلیلی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر پیمان ادیبی سده

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر پیمان گوران اوریمی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

پارس آباد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin پارس آباد

دکتر پیمان نصری

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ترنگ تقوایی عربی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

ساری

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری

دکتر تقی امیریانی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

گرگان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin گرگان

دکتر تهمینه توکلی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

بیرجند

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بیرجند

دکتر جلال سیاح

فوق تخصص گوارش و کبد و اندوسکوپی

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر جمشید وفایی منش

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

قم

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قم

دکتر جهانشاه حاجی علیلو

متخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر جواد رستگار مقدم

فوق تخصص گوارش و کبد ، استادیار دانشگاه

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر جواد شکری شیروانی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

بابل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بابل

دکتر جواد میکائیلی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حافظ تیرگر فاخری

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

ساری

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری

دکتر حامد زمانی

فوق تخصص گوارش و کبد

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حامد شفق

فوق تخصص گوارش کبد و آندوسکوپی و تغذیه کودکان و نوزادان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حجت اله رحیمی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر حسن بزم آمون

فوق تخصص گوارش کودکان

همدان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin همدان

دکتر حسن رجبعلی نیا

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

آمل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin آمل

دکتر حسن سعادت نیا

فوق تخصص گوارش و کبد

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر حسن سلمان روغنی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

یزد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر حسن طاهری

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

ساری

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری

دکتر حسن فیروزیان

فوق تخصص کوارش و کبد

بجنورد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بجنورد

دکتر حسن کرمی

فوق تخصص گوارش کودکان

ساری

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری

دکتر حسن کلاقیچی آذر

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر حسن نیشابوری

فوق تخصص گوارش و کبد ، فلوشیپ ERCP تخصص داخلی

زنجان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زنجان

دکتر حسن وثوقی نیا

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد