دکتر آپتین معبودی

فوق تخصص ریه

کرج

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر آرش صفری

فوق تخصص ریه

کرج

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر ابراهیم رضی

فوق تخصص ریه

کاشان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کاشان

دکتر ابراهیم مجتهدی

فوق تخصص ریه

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر ابوالحسن حلوانی

فوق تخصص ریه

یزد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر ابوالفضل مظفری

فوق تخصص ریه

قم

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قم

دکتر احمد سلیم زاده

فوق تخصص روماتولوژی

کرج

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر اسداله اسدیان

فوق تخصص ریه

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان
 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ایلام

دکتر اصغر کاظم زاده

فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه

سبزوار

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سبزوار

دکتر اکبر سلیمانی بابادی

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اکبر شریفی

فوق تخصص ریه

تبریز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر الهام محمدحسینی

فوق تخصص ریه ، آسم ، آلرژی تنفسی

کرج

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر امیر سلطانی ابهری

فوق تخصص ریه

ساری

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری

دکتر امیر محمدهاشم اثنی عشری

فوق تخصص ریه

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(1.0)

مشهد

 • recommend 20%
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر امیرحسن نصیری

متخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر امیرحسین کجوری

فوق تخصص ریه

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر امین احتشامی افشار

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر انسیه واحدی

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بابک امرا

فوق تخصص ریه

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر باقر افشار

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بهداد بروفه

فوق تخصص ریه آسم آلرژی ، متخصص داخلی

ارومیه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ارومیه

دکتر بهروز مومنی

فوق تخصص ریه،آسم و آلرژی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر بهزاد بنی اقبال

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر بهزاد کشاورز

فوق تخصص ریه ، آسم و بیماریهای تنفسی

گرگان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin گرگان

دکتر بهمن رفیع زاده

متخصص ایمنی شناسی بالینی

تبریز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر بیژن دباغیان

فوق تخصص ریه

مهاباد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مهاباد

دکتر بیوک مرادخانی

فوق تخصص ریه

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(3.0)

بجنورد

 • recommend 60%
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin بجنورد
 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر پرویز واحدی

فوق تخصص ریه

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر پیام صالحی راد

فوق تخصص ریه

ارومیه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ارومیه

دکتر تقی ریاحی

فوق تخصص ریه

گرگان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin گرگان

دکتر جعفر اصلانی

فوق تخصص بیماری های ریه،آسم،آلژی

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر جلال ترکان

متخصص داخلی ، فوق تخصص ریه

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر جلال حشمت نیا

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حانیه راجی

فوق تخصص ریه

اهواز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر حسن قبادی مراللو

فوق تخصص ریه

اردبیل

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اردبیل

دکتر حسن گوشه

فوق تخصص ریه

سمنان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سمنان

دکتر حسین امانی

فوق تخصص ریه

رشت

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر حسین حمیدزاده

متخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حمید روحی بروجنی

فوق تخصص ریه

شهرکرد

 • recommend 0%
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin شهرکرد

دکتر حمید سهراب پور

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حمیدرضا ابطحی

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حمیدرضا جماعتی

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر حمیدرضا زاهری

فوق تخصص بیماریهای ریه

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(1.0)

آبادان

 • recommend 20%
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin آبادان

دکتر خسرو آگین

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر خلیل انصارین

فوق تخصص اختلالات خواب

تبریز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر داریوش حسنی نیا

فوق تخصص ریه

کرمانشاه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمانشاه

دکتر داود عطاران

فوق تخصص ریه

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر رامیز کامرانی

فوق تخصص ریه و تنفسی - آسم و آلرژی

اراک

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اراک

دکتر رامین سامی

فوق تخصص ریه ، آسم ، آلرژی و ICU

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر رستم یزدانی

فوق تخصص ریه

کرمان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر رضا بصیری

پزشک عمومی

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر رضا دین پرست صالح

فوق تخصص ریه

ارومیه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ارومیه

دکتر رضا رستگار

فوق تخصص ریه

ساری

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری

دکتر رضا قادری

فوق تخصص ریه و آسم و آلرژی ، متخصص داخلی

شهر قدس

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شهر قدس

دکتر رضا قره محمدلو

فوق تخصص ریه

تبریز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر رضا گلشن تفتی

فوق تخصص ریه

یزد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر رضوان رضایی عدل

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر روزبه نقشین

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر زهرا نصیحتی گیلوایی

فوق تخصص ریه، متخصص داخلی

گرگان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin گرگان

دکتر زهرا هادیزاده طلاساز

فوق تخصص ریه ، آسم ، مراقبتهای ویژه

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر سحر چوب تاشانی

فوق تخصص بیماریهای ریه ، آسم و آلرژی

کرج

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر سعید آقاحسن کاشانی

فوق تخصص ریه

زنجان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زنجان

دکتر سعید جهانشاهلو

فوق تخصص ریه، آسم و آلرژی

تبریز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر سعید حسینی نیا

فوق تخصص ریه

اردبیل

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اردبیل

دکتر سعیده احمدی

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سمراد محرابی

فوق تخصص ریه

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر سمیرا کفان

فوق تخصص ریه بزرگسالان

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سمیه صادقی

فوق تخصص ریه ،آسم،آلرژی

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر سیاوش عابدی

فوق تخصص ریه

ساری

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری
 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم

فوق تخصص بیماری های تنفسی (ریه)

بیرجند

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بیرجند

دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی

فوق تخصص ریه،آسم و آلرژی

کرمان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر سیداحمد طباطبائی عقدائی

فوق تخصص ریه کودکان

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران
 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر سیدحسن عادلی

فوق تخصص ریه

قم

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قم
 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر سیدحمید برسی

ریه

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(5.0)

اهواز

 • recommend 100%
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر سیدعلی جوادموسوی

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران
 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر سیدمظفر حسن تاش

متخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر شهرام فیروزبخش

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر شهره هوشمند

فوق تخصص ریه

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز
 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر شیرین ایزدی

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر شیما جوادی نیا

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر صادق توکلی زاده

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر صباح حسنی

فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه

سنندج

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سنندج

دکتر صمد قدرتی

فوق تخصص ریه

زنجان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زنجان

دکتر طهمورث نیکنام

فوق تخصص ریه

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر عاطفه فخاریان

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر عباس رضایی

فوق تخصص ریه ، آسم و آلرژی

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر عباس قیصوری

فوق تخصص ریه

ایلام

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ایلام

دکتر عبد اللطیف معینی

فوق تخصص ریه

اراک

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اراک

دکتر عفت رفیعی

فوق تخصص ریه

زنجان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زنجان

دکتر علی پورحسن امیری

فوق تخصص ریه

بابل

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بابل

دکتر علی تقی زادیه

فوق تخصص ریه

تبریز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر علی شریف پور

فوق تخصص ریه بزرگسالان

ساری

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری

دکتر علی صفایی

فوق تخصص ریه

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران