دکتر بهزاد حیدری

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی )

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر ثمین شرفیان اردکانی

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)

بوشهر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بوشهر

دکتر حسن علی خان محققی

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر رسول ملاطفی نیاری

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)

اردبیل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اردبیل

دکتر رضا فرید حسینی

متخصص آلرژی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر زهرا پورپاک

متخصص ایمنیشناسی بالینی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر زهرا چاوش زاده نطنزی

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر شهرام سیدی

دکترای تخصصی آلرژی و ایمونولوژی ایمنی شناسی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر علی فولادوند

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)

خرم آباد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خرم آباد

دکتر علیرضا سالک مقدم

متخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فرهاد ابول نژادیان

آسم و آلرژی

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(3.0)

اهواز

 • recommend 60 %
 • comment 2 دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر محمد کاظم طواف رشتی

متخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر محمد نبوی

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر محمد نجفی زاده

دکترای تخصصی ایمونولوژی آلرژی و آسم

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر محمدرضا ابراهیمی راد

متخصص ایمنی شناسی بالینی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مسعود موحدی

فوق تخصص آلرژی و آسم (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مهدی ترابی زاده

آسم و آلرژی

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر مهران ابراهیمی

فوق تخصص آسم و آلرژی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر نیما رضایی

دکترای تخصصی ایمنی شناسی و آلرژی (ایمونولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران