پروفسور محمد برزویی

فوق تخصص قلب کودکان،جوانان و نوجوانان،اکو قلب جنین

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر آدرینه مقدسیان شهیدی

متخصص قلب و عروق

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر آرزو انتشاری

متخصص قلب و عروق

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر آرش جمال امیدی

متخصص قلب و عروق

شهریار

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شهریار

دکتر آرش قلوبی

فلوشیپ آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی ، متخصص قلب و عروق

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر آرش قنواتی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آرش یزدان شناس

فلوشیپ قلب و عروق ( آنژیوپلاستی ، استنت ، بالن ،آنژیوگرافی

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر آرشیا شاه محمدی موسوی

متخصص قلب و عروق

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آرمان حکیم پور

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشنال کاردیولوژی)

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آرمین مرعشی زاده

متخصص قلب و عروق

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر آزاده صدر زاده

متخصص قلب وعروق

آمل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin آمل

دکتر آزاده طاهونی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر آزاده مختاری اردکانی

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر آیت اله آیت مهر

متخصص قلب و عروق

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر آیدا کریم زاده شهانقی

متخصص قلب و عروق

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر ابراهیم حاجی زاده

متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی ، بورد تخصصی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ابراهیم حیدری

فوق تخصص قلب و عروق

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر ابراهیم رحیمی

متخصص قلب و عروق

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر ابراهیم عرب

متخصص قلب و عروق

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر ابراهیم فراست

متخصص قلب و عروق

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ابراهیم قدردان

متخصص قلب و عروق

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ابراهیم ولیدی

متخصص قلب و عروق

سنندج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سنندج

دکتر ابوالفضل زیدآبادی ن‍ژاد

متخصص قلب و عروق

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر ابوالفضل مهداوی

متخصص قلب و عروق

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر احسان آقایی مقدم

فوق تخصص قلب جنین ، قلب نوزادان و کودکان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احسان بهرامعلی

فلوشیپ آنژیوپلاستی

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر احسان جمشیدیان

متخصص قلب و عروق

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر احسان ریاضی

متخصص قلب و عروق

بم

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بم

دکتر احسان سمیعی

فلوشیپ قلب و عروق ( اینترونشنال کاردیولوژی)

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر احسان مظفری پاساری

متخصص قلب وعروق

ارومیه

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ارومیه

دکتر احمد اکرامی

متخصص قلب و عروق

لاهیجان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin لاهیجان

دکتر احمد بلوری

متخصص قلب و عروق

زاهدان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زاهدان

دکتر احمد سپرهم

فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر احمد شاکری

متخصص قلب و عروق

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر احمد شیرافکن

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

گرگان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin گرگان

دکتر احمد عباسی خلفی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

یزد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

دکتر احمد علم پور

فوق تخصص قلب و عروق

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احمد علی امیر غفران

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

شیراز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

دکتر احمد مقاره عابد

متخصص قلب و عروق

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احمد وصال

فوق تخصص قلب کودکان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر احمدرضا جودتی

فوق تخصص جراح قلب و عروق

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر احمدرضا حسینی فرح آبادی

متخصص قلب و عروق

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر احمدرضا عصاره

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر احمدرضا نصر

جراح قلب.مشاوره بیماریهای قلب

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر احمدعلی خلیلی صدرآباد

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر احمدعلی رئیسی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشنال کاردیولوژی)

زاهدان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin زاهدان

دکتر احمدنور عبدی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشنال کاردیولوژی)

بندرعباس

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بندرعباس

دکتر اخلاص طرفی

متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند قلب

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر ارسلان بابایی

متخصص قلب و عروق

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر ارسلان سالاری دورودخانی

فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر اسداله تناسان

فوق تخصص قلب کودکان

همدان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin همدان

دکتر اسداله محسنی کیاسری

فوق تخصص قلب و عروق

ساری

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ساری

دکتر اسداله میرزائی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر اسفندیار اسدی پور

فلوشیپ نارسایی قلب

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسفندیار فولادی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشنال کاردیولوژی)

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر اسفندیار کریمی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسفندیار نجفی توانی

فوق تخصص قلب کودکان

تالش

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تالش

دکتر اسفندیار نظری کیاشی

فوق تخصص قلب و اکوی جنین

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر اسفندیار نوروزی

بورد تخصصی قلب و عروق از دانشگاه تهران

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسمعیل اصدق پور

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اسمعیل نورمحمدی نجف آبادی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر اصغر رمضانی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر اصغر زارع کوکنده

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر اصغر فدائی حقی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشنال کاردیولوژی)

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر اصغر کاظم علی

متخصص قلب وعروق

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر اصغر مزارعی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی ، متخصص قلب و عروق

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اصلان موسوی

متخصص قلب و عروق

شوشتر

 • recommend 0 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin شوشتر

دکتر اطلس معینی

قلب و عروق

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(5.0)

ماهشهر

 • recommend 100 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin ماهشهر

دکتر اطلسی معینی

متخصص قلب و عروق

ماهشهر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ماهشهر

دکتر اعظم حسین زاده مری

متخصص قلب وعروق

بابلسر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بابلسر

دکتر اعظم سلیمانی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی پیشرفته ، متخصص قلب و عروق

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin دزفول

دکتر اعظم صفیرمردانلو

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

کرمانشاه

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمانشاه

دکتر اعظم همت

متخصص قلب و عروق

شهرضا

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شهرضا

دکتر افتخار محمودی

فوق تخصص قلب کودکان و نوجوانان

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر افروزه کرمی

متخصص قلب و عروق

کرج

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

دکتر افسانه اسکندریان

متخصص قلب و عروق

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(5.0)

خدابنده

 • recommend 100 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin خدابنده

دکتر افسانه شعبان

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر افسانه فرود

متخصص قلب وعروق

کرمان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

دکتر افسانه محمدی

فلوشیپ بالون انژیوپلاستی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر افسانه نعمت زاده

متخصص قلب و عروق

بوکان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بوکان

دکتر افسون فضلی نژاد

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر افشین امیرپور

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

دکتر افشین خانی

متخصص قلب و عروق

قائم شهر

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قائم شهر

دکتر افشین سالاری

متخصص قلب و عروق

رشت

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

دکتر افشین لزرجانی

متخصص قلب و عروق

لاهیجان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin لاهیجان

دکتر افشین نجاتی افخم

فوق تخصص قلب و عروق . متخصص داخلی

اردبیل

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اردبیل

دکتر افشین هنرمند

قلب و عروق

اهواز

 • recommend 0 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin اهواز

دکتر اکبر شاه محمدی

فوق تخصص قلب و عروق کودکان

تهران

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر اکبر مراغه مقدم

متخصص قلب و عروق

مشهد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر اکبر مهدوی

متخصص قلب و عروق

میانه

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin میانه

دکتر اکبر مولائی

فوق تخصص قلب کودکان

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر اکبر نوری

متخصص قلب و عروق

گرگان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin گرگان

دکتر اکرم پورمحمدضیا

متخصص قلب و عروق

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر اکرم صداقت

متخصص قلب و عروق

نجف آباد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin نجف آباد

دکتر اکرم طالبی ساری قیه

متخصص قلب وعروق

چابهار

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin چابهار

دکتر المیرا متین

متخصص قلب و عروق

پارس آباد

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin پارس آباد

دکتر الناز جوانشیر

متخصص قلب و عروق

تبریز

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

دکتر الناز صدیقی فرد

متخصص قلب و عروق

اصفهان

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان