درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

دزفول، خیابان طالقانی، رو به روی زیر گذر بین خ شریعتی و طالقانی

 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خوزستان، دزفول

درباره درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

دکتر امین رضایی راد

گفتار درمانی

speech-therapyگفتار درمانی
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
(5.0)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • recommend 100 %
 • comment 1 دیدگاه
 • push_pin خوزستان، دزفول

سید حسین علوی

بینایی سنجی

بینایی سنجی (اپتومتری)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خوزستان، دزفول

مرجان بوستانی

مامایی

مامایی

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خوزستان، دزفول

محمدعلی خداداد زاده

روان شناسی

Psychiatry-and-Psychologyروان پزشکی و روان شناسی

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خوزستان، دزفول

عاطفه فروزمند

گفتار درمانی

speech-therapyگفتار درمانی

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خوزستان، دزفول

محمدرضا عنایت زاده

روان شناسی

Psychiatry-and-Psychologyروان پزشکی و روان شناسی

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خوزستان، دزفول

نرگس دهقان سرشت

تغذیه

تغذیه

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • recommend 0 %
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خوزستان، دزفول

اولین کسی باشید که برای درمانگاه امام جعفر صادق (ع) نظر می‌نویسد!

100 کارکتر مانده

نظر و امتیاز دهید!